Yhteystiedot

Tuottaja
Matti Vepsä
speksituottajat@tuky.fi

Apulaistuottaja
Akseli Ilvesniemi
speksituottajat@tuky.fi

Ohjaaja
Valtteri Haliseva
valtteri.haliseva@gmail.com

Markkinointitiimivastaava
Ida Sormunen
ida.m.sormunen@utu.fi

Yrityssuhdevastaava
Fia Kallio
fia.m.kallio@utu.fi